W dniu 15 czerwca 2018r  Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego 
w Białymstoku obchodził
Jubileusz XX - lecia działalności. 

Na uroczystej gali w budynku Opery Podlaskiej spotkało się wielu
zacnych gości z naszego regionu. Gospodarz obchodów, Pan Dyrektor
Michał Freino,

zaprosił właścicieli OSK z terenu Podlasia, samorząd Marszałkowski,
przedstawicieli Policji, Starostwa, szkół i organizacji związanych z BRD,

egzaminatorów i pracowników Ośrodka a także byłych dyrektorów.

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców reprezentował
Prezes Andrzej Sural, który wręczył list gratulacyjny. 

Każdy jubileusz jest niezwykłym wydarzeniem.
Jest okazją do dokonania oceny dotychczasowych
osiągnięć oraz wyznaczania nowych celów i zadań.
Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

Gratulujemy Jubileuszu, życzymy dalszego pomyślnego
rozwoju, realizacji ambitnych planów i zamierzeń
oraz wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej
i w życiu osobistym wszystkim
pracownikom Ośrodka.

 

 

Zarząd   SSSK  Białystok

 

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku już po
raz 16-ty  zorganizowało Konkurs instruktorów nauki jazdy z regionu Podlasia. 

Lista startujących zawodników:

Lp  Nazwisko i imię         Zatrudniony - OSK  Miejscowość
1 Bukłaho      Radosław        OSK - SZAŁ Białystok
2 Daciuk            Dorota        OSK - AKCES Białystok
3 Jucejko-Ryś      Paweł        OSK - FERENC Łomża
4 Kasacki         Andrzej        OSK - WASILEWSKI Suwałki
5 Klepadło         Łukasz        OSK - RZOŃCA Białystok
6 Komarewski Wojciech        OSK - MECHANIAK Białystok
7 Łagoda            Paweł        OSK - SZAŁ Białystok
8 Owsieniuk   Krzysztof        OSK - AS JAZDY Białystok
9 Skrzypko        M arek        OSK - STOP Białystok
10 Wasilewski     Robert        OSK - RZOŃCA Białystok
11 Wysocki            Piotr        OSK - ALFA Białystok
12 Zimnoch       Tomasz        OSK - MECHANIAK Białystok

 

W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych konkurencjach

1. Przepisy ruchu drogowego - Paweł Łagoda - OSK SZAŁ

2. Jazda na trolejach - Łukasz Klepadło - OSK RZOŃCA

3. Próba Stewarda - Łukasz  Klepadło - OSK - RZOŃCA

 

KLASYFIKACJA GENERALNA  "INSTRUKTOR PODLASIA 2018"

 

I Miejsce - Łukasz Klepadło - OSK - RZOŃCA

II Miejsce - Paweł Łagoda - OSK - SZAŁ

III Miejsce - Marek Skrzypko - OSK - STOP

Zwycięzcom wręczono dyplomy uznania, puchary i nagrody rzeczowe. 

Dwóch pierwszych zawodników: Łukasz Klepadło i Paweł Łagoda,
reprezentować będzie nasz region na Mistrzostwach Polski Instruktorów 
rozgrywanych w dniach 22-23 czerwca 2018 w Pile.

Serdeczne podziękowania kierujemy do WORD-u Białystok za udostępnienie placu i pomieszczeń do rozegrania konkurencji.
Dziękujemy egzaminatorom z Ośrodka Egzaminowania w Białymstoku za sędziowanie konkursu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do sponsorów naszej imprezy: WORD Białystok, WORD Łomża, WORD Suwałki, Dealer TOYOTA, Dealer YAMAHA, TOMGAZ

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                              Zarząd     SSSK Białystok

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku 
organizuje już po raz szesnasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

ZAPRASZAMY: 12 maja 2018r,  plac manewrowy WORD-u Białystok
Uroczyste otwarcie godz. 10.00

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2018” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody 
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 

Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2017”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2018”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie Konkursu

- godz. 10.15 – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

- godz. 12.30 – zakończenie zawodów

- godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

Szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie Konkursu zostaną
przesłane 
pocztą elektroniczną do wszystkich OSK.

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie
zasad w ruchu drogowym.

                ZAPRASZAMY  !!!                                                                              
                                                                        zarząd SSSK 

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia
     Kierowców
w Białymstoku zaprasza

       wszystkich członków SSSK na

   Walne    Zebranie  w dniu 16. 03. 2018 r.
    godz. 14.00,
drugi termin godz. 14.15,

w OSZK AKCES Andrzej Sural
Białystok ul. Lawendowa 62


Porządek obrad

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji
   - Skrutacyjnej
   - Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory Prezesa i Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie Uchwał
12. Przerwa obiadowa
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Głosowanie nad Uchwałami
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

Prezes  Andrzej  Sural

Zarząd SSSK w Białymstoku w dniu 2 lutego 2018r na uroczystym
zebraniu w związku z przejściem na emeryturę kolegów
instruktorów:

      Jana Tichoniuka       i      Jana Sańczyka


w podziękowaniu za duże zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, osobisty wkład pracy i pomoc w organizowaniu akcji społecznych „Bezpieczne Wakacje”, długoletnią, nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość, wspieranie przez wiele lat naszych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym regionie

z rąk prezesa otrzymali w dowód uznania okolicznościowe statuetki.

 

Zarząd SSSK Białystok

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis