Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku już po
raz 16-ty  zorganizowało Konkurs instruktorów nauki jazdy z regionu Podlasia. 

Lista startujących zawodników:

Lp  Nazwisko i imię         Zatrudniony - OSK  Miejscowość
1 Bukłaho      Radosław        OSK - SZAŁ Białystok
2 Daciuk            Dorota        OSK - AKCES Białystok
3 Jucejko-Ryś      Paweł        OSK - FERENC Łomża
4 Kasacki         Andrzej        OSK - WASILEWSKI Suwałki
5 Klepadło         Łukasz        OSK - RZOŃCA Białystok
6 Komarewski Wojciech        OSK - MECHANIAK Białystok
7 Łagoda            Paweł        OSK - SZAŁ Białystok
8 Owsieniuk   Krzysztof        OSK - AS JAZDY Białystok
9 Skrzypko        M arek        OSK - STOP Białystok
10 Wasilewski     Robert        OSK - RZOŃCA Białystok
11 Wysocki            Piotr        OSK - ALFA Białystok
12 Zimnoch       Tomasz        OSK - MECHANIAK Białystok

 

W wyniku sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w poszczególnych konkurencjach

1. Przepisy ruchu drogowego - Paweł Łagoda - OSK SZAŁ

2. Jazda na trolejach - Łukasz Klepadło - OSK RZOŃCA

3. Próba Stewarda - Łukasz  Klepadło - OSK - RZOŃCA

 

KLASYFIKACJA GENERALNA  "INSTRUKTOR PODLASIA 2018"

 

I Miejsce - Łukasz Klepadło - OSK - RZOŃCA

II Miejsce - Paweł Łagoda - OSK - SZAŁ

III Miejsce - Marek Skrzypko - OSK - STOP

Zwycięzcom wręczono dyplomy uznania, puchary i nagrody rzeczowe. 

Dwóch pierwszych zawodników: Łukasz Klepadło i Paweł Łagoda,
reprezentować będzie nasz region na Mistrzostwach Polski Instruktorów 
rozgrywanych w dniach 22-23 czerwca 2018 w Pile.

Serdeczne podziękowania kierujemy do WORD-u Białystok za udostępnienie placu i pomieszczeń do rozegrania konkurencji.
Dziękujemy egzaminatorom z Ośrodka Egzaminowania w Białymstoku za sędziowanie konkursu.

Wyrazy wdzięczności kierujemy także do sponsorów naszej imprezy: WORD Białystok, WORD Łomża, WORD Suwałki, Dealer TOYOTA, Dealer YAMAHA, TOMGAZ

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                              Zarząd     SSSK Białystok

Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku 
organizuje już po raz szesnasty cykliczną imprezę dla mieszkańców miasta
pn:  „Bezpieczne Wakacje 2018”.

Organizator przygotował dla dzieci wiele konkursów i zabaw związanych
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.

ZAPRASZAMY: 12 maja 2018r,  plac manewrowy WORD-u Białystok
Uroczyste otwarcie godz. 10.00

Proponujemy instruktorom naszego regionu udział w konkursie o 
PUCHAR PREZYDENTA MIASTA „ Instruktor Podlasia 2018” 
poza okolicznościowymi pucharami przygotowano wartościowe nagrody 
dla zwycięzców oraz dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zawodników. 

Konkurencje w konkursie „Instruktor Podlasia 2017”

1. K – 1   Sprawdzian testowy

2. K – 2   Troleje (przejazd na trolejach samochodem pomiędzy bramkami)

3. K – 3   Próba Stewarda (talerz z piłeczką na masce samochodu)

Nagrody za uczestnictwo w konkursie „INSTRUKTOR PODLASIA 2018”

Każdy z zawodników otrzyma okolicznościowy dyplom uczestnictwa.
Organizatorzy dzięki sponsorom przygotowali bardzo atrakcyjne nagrody
rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz
dyplomy uznania i okolicznościowe puchary, które wręczy Prezydent Miasta. 

Harmonogram imprezy

- godz. 10.00 - Uroczyste otwarcie Konkursu

- godz. 10.15 – konkurencje instruktorów K-1, K-2, K-3

- godz. 12.30 – zakończenie zawodów

- godz. 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród

Szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie Konkursu zostaną
przesłane 
pocztą elektroniczną do wszystkich OSK.

Instruktorom zrzeszonym w SSSK zależy na zwróceniu uwagi nie tylko
kierowcom, ale wszystkim uczestnikom ruchu drogowego na przestrzeganie
zasad w ruchu drogowym.

                ZAPRASZAMY  !!!                                                                              
                                                                        zarząd SSSK 

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia
     Kierowców
w Białymstoku zaprasza

       wszystkich członków SSSK na

   Walne    Zebranie  w dniu 16. 03. 2018 r.
    godz. 14.00,
drugi termin godz. 14.15,

w OSZK AKCES Andrzej Sural
Białystok ul. Lawendowa 62


Porządek obrad

1. Powitanie zaproszonych Gości i Członków Stowarzyszenia
2. Wybór Przewodniczącego zebrania
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad
4. Wybór Komisji
   - Skrutacyjnej
   - Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia i Zarządu
6. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja na temat sprawozdań
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
9. Wybory Prezesa i Zarządu
10. Wybory Komisji Rewizyjnej
11. Podjęcie Uchwał
12. Przerwa obiadowa
13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
14. Głosowanie nad Uchwałami
15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej
16. Zamknięcie obrad

Prezes  Andrzej  Sural

Zarząd SSSK w Białymstoku w dniu 2 lutego 2018r na uroczystym
zebraniu w związku z przejściem na emeryturę kolegów
instruktorów:

      Jana Tichoniuka       i      Jana Sańczyka


w podziękowaniu za duże zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz poprawy jakości szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców, osobisty wkład pracy i pomoc w organizowaniu akcji społecznych „Bezpieczne Wakacje”, długoletnią, nienaganną współpracę, serce, pomoc i życzliwość, wspieranie przez wiele lat naszych działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w naszym regionie

z rąk prezesa otrzymali w dowód uznania okolicznościowe statuetki.

 

Zarząd SSSK Białystok

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia


upłyną spokojnie i radośnie a atmosfera


życzliwości przeniesie się na wszystkie dni


 w Nowym Roku.

 

Życzymy Koleżankom i Kolegom wielu


radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju

,
wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu


oraz wiele satysfakcji z własnych dokonań.

zarząd  SSSK Białystok

 

Żyje się tylko raz – lecz jeśli robi się to dobrze, ten raz wystarczy.

– Joe E. Lewis